ПП торби

Полипропиленови торби

Полипропиленови торби се използват за опаковане на насипни материали – минерални торове, химически продукти, всякакъв вид гранулирани продукти от хранителната промишленост и селското стопанство, както и за опаковане и манипулации на строителни материали. 
Видовете, които предлагаме са: 
 1. ПП торби - отворени, необшити  
 2. ПП торби - отворени, обшити или само с напъхaни вътрешни полиетиленови торби  
 3. ПП торби - вентилни, с оформяне на вентила, с ПЕ или ПП парче, според изискванията на клиента 
 4. ПП торби - вентилни с напъхани и зашити вътрешни полиетиленови торби 
 5. ПП торби - ламинирани отворени 
 6. ПП торби - ламинирани, обшити, с напъхани полиетиленови торба  
 7. ПП торби - ламинирани, вентилни 
 8. ПП торби - ламинирани, вентилни, с напъхани и зашити полиетиленови торба 
Размери
Цветове, на тъканта, за ПП торби
 • Ширина от 400 – 750 мм  
 • Дължина от 400 – 1200 мм 
 • Плоскостно тегло на тъканта – 45гр /м2 -120 гр/мм2
 • Млечно бели 
 • Транспарентни /прозрачни/
 • Оцветени по вътъчна нишка, според изискванията на клиента 
 • Оцветени по основна и вътъчна нишка, според изискванията на клиента
Опаковка
Печат
 • На бали
 • На палети
 • Възможност до 4 цвята печат